Wing Chun – IP Chun

[sc name=”Adsense orizzontale adattabile”] IP Chun, the real son of IP man IP Chun (born July 10, 1924), also known as Yip Chun or Yip Jun, is a Chinese martial…